021-88535879-80

SEALING UFO

SEALING UFO

Sealing Ufo راه حل مناسبی برای مبارزه با جذب آب در فضای اطراف قالب و بتن می باشد و از نشت آب از طریق ترکهای بتن جلوگیری می نماید . این روش نوآورانه نصب آسان و سریعی دارد و در اندازه های مختلف موجود است .

لطفا برای دانلود اطلاعات فنی فایل زیر را کلیک کنید