021-88535879-80

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی حفاری بدون ترانشه در اصفهان

8925  تعداد بازدید  

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی حفاری بدون ترانشه در اصفهان

 

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی حفاری بدون ترانشه در آذرماه 1395 در اصفهان برگزار می گردد. در این کنفرانس و نمایشگاه ،آخرین دستاوردها و فناوری های موجود در صنعت حفاری بدون ترانشه ارائه می گردند و کارشناسان ،مدیران ، مشاوران و پیمانکاران با تکنیک های نوین احداث ،بازسازی و تعمیر خطوط لوله آشنا می گردند. با توجه به آشنایی اندک جامعه علمی و صنعتی کشور از روش های حفاری بدون ترانشه ، این کنفرانس و کارگاههای وابسته به آن می تواند کمک شایانی به بهبود روش های ساخت و بازسازی شریان های حیاتی کشور کند. همچنین نمایشگاه نیز بستری بسیار مناسب برای شرکتهای فعال در این زمینه بوده تا بتواند پیشرفته ترین تکنیک ها و ماشین آلات خود را عرضه نموده و بازار مناسبی در کشور بدست آورند. با توجه به گستره وسیع استفاده از روشهای حفاری بدون ترانشه در صنایع نفت ، گاز ، آب ، فاضلاب ، مخابرات و برق ، این کنفرانس پلی مناسب بین مدیران این صنایع با دست اندر کاران این صنعت نوین برقرار می نماید.