021-88535879-80

کنفرانس سازمان قطار شهری اصفهان

7390  تعداد بازدید  

کنفرانس سازمان قطار شهری اصفهان

شرکت شیمیابتن کاسپین مورخ 1395/07/04 در محل سازمان قطار شهری اصفهان همراه با کارشناسان فنی و اجرایی شرکت WEBAC آلمان کنفرانسی را با موضوعیت ارائه راهکارهای نوین اجرایی آب بندی سازه های بتنی زیرزمینی و ثبات سازی برگزار می نماید .