021-88535879-80

تست کیفیت انجام شده پس از تولید واتراستاپ هیدروفیلی + Polybar

تست کیفیت انجام شده پس از تولید واتراستاپ هیدروفیلی + Polybar

پس از تولید محصول واتراستاپ هیدروفیلی + Polybar، مجموعه ای از تستهای کنترل کیفی بر روی آنها صورت می گیرد. یکی از این تستها به بررسی تغییر شکل واتراستاپ هیدروفیلی + Polybar در چرخه های خشک و تر متوالی می پردازد. در این تست، واتراستاپ هیدروفیلی + Polybar در شرایطی قرار داده می شود که آب محیط را بطور کامل جذب کرده و حداکثر نیروی آب بندی را به محیط وارد می کند در حالیکه در یک محفظه محدود قرار گرفته و بنابراین افزایش حجم آن محدود شده است. همانطور که در تصاویر نیز دیده می شود، پس از انجام این تست هیچگونه آسیب فیزیکی به محصول واتراستاپ هیدروفیلی + Polybar وارد نشده است.

توجه: برای بسیاری از صنعتگرانی که با واتراستاپهای هیدروفیلی سر و کار دارند این پرسش مطرح است که آیا افزایش حجم سریع این محصولات از مزایای آنها محسوب می شود یا از معایب آن؟

 

پاسخ این سوال این است که افزایش حجم سریع و ناگهانی واتراستاپ بلافاصله پس از نصب از معایب آن به حساب می آید چراکه تورم واتراستاپ مانع از رسیدن بتن تازه ریخته شده به یک مفاومت اولیه شده و نهایتاً موجب تخریب آن می گردد. بنابراین باید واتراستاپهای هیدروفیلی با تأخیر اولیه و بتدریج افزایش حجم یابند تا به بتن نیز فرصت عمل آوری داده و به آن آسیبی وارد نسازند.