021-88535879-80

شیلنگ تزریق شیمیائی وباک آلمان-هم اکنون در ایران

831  تعداد بازدید  

شیلنگ تزریق شیمیائی وباک آلمان-هم اکنون در ایران

هم اکنون

        

         برای اولین بار در ایران

                      شیلنگ تزریق شیمیائی (Injection Tube

                                                   از شرکت  WEBAC   آلمان