021-88535879-80

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران

2207  تعداد بازدید  

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران

بدینوسیله کلیه علاقه مندان را به بازدید از عرفه شرکت وباک آلمان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مورخ 4 تا 7 مهرماه 1394 در سالن خلیج فارس / طبقه همکف دعوت می نماییم .